ACS ŠPECIÁL

Celoročná dvojsemestrálna príprava z chémie, biológie a fyziky na Lekárske fakulty v Českej republike - Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita

Komplexná príprava je rozdelená do 2 semestrov:

1. Zimný semester (september ‒ december)
8 sústredení v intervale každý druhý týždeň

2. Letný semester (január ‒ apríl)
8 sústredení v intervale každý druhý týždeň

Pre prihlásenie sa do prípravného kurzu nám zašlite email na adresu acscentrum@centrum.sk s nasledovnými údajmi:
1. meno
2. adresa
3. tel. kontakt
4. názov školy, ktorú navštevujete

Univerzita Karlova v Prahe

Komplexná príprava - CHÉMIA, BIOLÓGIA, FYZIKA

Masarykova univerzita v Brne

Komplexná príprava - CHÉMIA, BIOLÓGIA, FYZIKA

Univerzita Palackého v Olomouci

Komplexná príprava - CHÉMIA, BIOLÓGIA, FYZIKA

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Komplexná príprava - CHÉMIA, BIOLÓGIA, FYZIKA

Ostravská univerzita

Komplexná príprava - CHÉMIA, BIOLÓGIA, FYZIKA

Dlhoročné skúsenosti

Individuálny prístup k študentom

Kvalifikovaní vysokoškolskí pedagógovia

Vysoká úspešnosť